Puszcza Białowieska

Puszcza Białowieska to potężny las o powierzchni około 125 tys. i jednocześnie unikatowy obiekt przyrodniczy we wschodniej części Europy. To obszar o ogromnej różnorodności biologicznej. Zachowując w dużej mierze naturalny charakter stał się ostoją, często ostatnią wielu tysięcy gatunków zwierząt i roślin. Tutaj mieszka największe wolnościowe stado największego ssaka Europy – żubra. Puszcza Białowieska jest jedynym w Polsce obiektem przyrodniczym wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO.